ResearchPublications
Migration als Thema der Erwachsenenbildung

Migration als Thema der Erwachsenenbildung

Categories Beiträge in Sammelbänden
Year 2015
Authors Robak, S.
Published In In: Dvadcat' pervye aprel'skie jekonomicheskie chtenija. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Omskij filial Finansovogo universiteta pri Pravitel'stve RF; pod redakciej V.V. Karpova, A.I. Kovaleva. 2015, Izdatel'stvo: Omskij filial Finansovogo universiteta, S. 290-294